Reforma i ampliació d’habitatge a Valldoreix

 

Una ampliació a un habitatge, sobre una ampliació ja existent. Cal ser molt prudent, no busquem distorsionar el caràcter original de la casa. Continuem l’ampliació amb línies rectes i senzilles perquè, de manera discreta, no produeixi soroll a la composició de la casa original el nou volum.