Reformes, rehabilitacions i ampliacions

Realització de projectes de rehabilitacions, canvis d’ús, i reformes per a empreses i particulars, edificis o habitatges

Ampliació i reforma d’habitatge a Valldoreix

Ampliació i reforma d’habitatge a Valldoreix

Reforma i ampliació d'habitatge a Valldoreix   Una ampliació a un habitatge, sobre una ampliació ja existent. Cal ser molt prudent, no busquem distorsionar el caràcter original de la casa....

Canvi d’ús al carrer Virgili a Barcelona

Canvi d’ús al carrer Virgili a Barcelona

Canvi d'ús al carrer Virgili de Barcelona   Un local en desús, en un carrer en desús. Però tot podia canviar. Se li proposa al client fer un canvi a habitatge, sabent que el carrer on ventilava...

Rehabilitació d’oficina a habitatge Carol

Rehabilitació d’oficina a habitatge Carol

Rehabilitació d'oficina a habitatge Carol Carol ens va fer l'encàrrec de convertir les velles oficines de la joieria familiar a casa seva. En aquest cas va ser més fàcil del previst, ja que després...