Canvi d’ús al carrer Virgili de Barcelona

 

Un local en desús, en un carrer en desús. Però tot podia canviar. Se li proposa al client fer un canvi a habitatge, sabent que el carrer on ventilava i que il·luminava generosament aquest local canviaria, ja que darrere d’ella una gran transformació de la xarxa ferroviària a Barcelona li donaria l’oportunitat d’obrir-se a la ciutat.

Ara la nova casa la gaudeix una família jove.

El projecte cerca l’obertura al Sud, La façana ens ofereix un bany de sol matiner. El saló amb cuina oberta s’obre generosament al carrer amb grans finestrals, de vegades el saló és gairebé una terrassa. La resta de la habitatge cerca completar el programa funcional d’una família jove en ple creixement.

El local s’habilita i condiciona amb les prestacions de l’habitatge avui dia. La ventilació es completa fins a la coberta per salubritat de les estances.

Canvi d’ús local d’oficines a habitatge a Virgili Barcelona