Habitatge unifamiliar aïllada a Antequera

 

La ubicació i l’assolellament seran les bases del projecte de l’edifici L’habitatge cerca gaudir de les vistes sense oblidar la importància de l’assolellament adequat a cada estança.

L’edificació la conformen dos volums i una plataforma sobre la qual trobem la piscina.

Els dos volums són dues peces que s’orienten guardant l’alineació a façana, i la trobada entre totes dues, com si es tractés d’una fractura trobem l’accés principal.

La recerca constant de la vista de la Vega d Antequera i la bona orientació solar seran un referent continu per a la concepció del projecte.

Clica a continuació per a veure el video del projecte